Strona główna / Znaki drogowe / Poradnik - jaki znak wybrać
Kategorie
TOP 10

Poradnik - jaki znak wybrać

 

Kupując znak drogowy należy pamiętać o przepisach, jakie dany znak musi spełniać.

 

W poniższej tabeli prezentujemy zestawienie wielkości oraz rodzaju (generacji) folii dla znaków ustawianych na określonym rodzaju drogi:

 

Grupy znaków

 

Rodzaj drogi (zastosowanie)

Kategorie znaków

Znaki ostrzegawcze A

Znaki zakazu 
i nakazu B i C

Znaki informacyjne D

 

 

dł. boku (mm)

średnica (mm)

dł. podstawy (mm)

Mini

(MI)

- drogi w obszarze zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych,
- wąskie uliczki zabytkowych miast,
- garaże podziemne,
- miasteczka rowerowe dla dzieci.

600 (folia I)

400 (folia I)

400 (folia I)

Małe

(M)

- drogi gminne,
- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.

750 (folia I)

600 (folia I)

600 (folia I)

Średnie (S)

- łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

 

900 (folia I)

800 (folia I)

600 (folia I)

Duże

(D)

- droga ekspresowa,
- droga dwujezdniowa poza obszarem zabudowanym,
- droga dwujezdniowa w obszarze zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h).

 

1050 (folia II)

900 (folia II)

900 (folia II)

Wielkie (W)

- autostrada

1200 (folia II)

1000 (folia II)

1200 (folia II)

 

Folia II generacji obowiązuje zawsze dla znaków:
- A7 ustąp pierwszeństwa
- B2 zakaz wjazdu
- B20 stop
- D6 (a i b) Przejście dla pieszych / Przejazd dla rowerzystów

 

Znak B20 występuje tylko w 2 wielkościach:
- 900mm - drogi ekspresowe, autostrady
- 800mm - pozostałe drogi

Tutaj można sprawdzić dokładne wielkości poszczególnych znaków.
Wymagana przeglądarka plików PDF – pobierz ze strony Adobe.

 

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

 

W przypadku wątpliwości, jaki znak wybrać, serdecznie zapraszamy do kontaktu!